3 – “تلویزیون خاموش و روشن می‌شود”

کابل برق و محافظ برق خود را کنترل کنید. بررسی کنید که هنگام روشن شدن دستگاه آیا مجددا لوگو دستگاه نمایش داده می شود یا خیر؟ دستگاه را برای چند دقیقه بطور مسقیم به برق شهر متصل کنید. اگر همچنان مشکل دارد با یک تعمیرگاه معتبر مشورت کنید.