1 – “تلویزیون روشن نمی‌شود”

بررسی کنید که واقعا تلویزیون شما روشن نمی شود (ممکن است فقط تصویر ندارد. به چراغ جلو دقت کنید). کابل برق و محافظ برق خود را کنترل کنید. به چراغ جلوی تلویزیون دقت کنید و در صورت نیاز با زدن دکمه ها تغییر چراغ را بررسی کنید. اگر همچنان مشکل دارید با ما تماس بگیرید.