تاریخچه

آشنایی با تاریچجه وسائل صوتی و تصویری – نمایندگی تعمیر تلویزیون جعفری اصفهان و خمینی شهر

خمینی شهر

مایکروویو(microwave) متولد شد

نوشته شده توسط دیدگاه :2

مایکروویو(microwave)، وسیله ای که امروزه در آشپزخانه ها فضایی را به خود اختصاص داده است، چگونه ساخته شد؟ وسیله ای که در این جهان پر جنب و جوش به سرعت کارهای ما کمک شایانی می کند و غذا و مواد‌غذایی را به طور یکنواخت گرم میکند. از سال ۱۹۳۴ این تئوری مطرح شد که می توان با استفاده از میدان...