4 – “تلویزیون صدا دارد اما تصویر ندارد”

ابتدا اتصالات مجموعه آنتن (شامل: آنتن، سیم آنتن و سر فیش آنتن) را بررسی کنید. اگر تصویر کم نوری دارید در تنظیمات بررسی کنید که صرفه جویی انرژی خاموش باشد. اگر دستگاه جانبی به تلویزیون متصل است بررسی کنید و مطئن شوید که ایراد ندارد. در نهایت اگر همچنان مکل حل نشد، با یک تعمیرگاه معتبر مشورت کنید.